فهرست تعدادی از خریداران طی سالهای گذشته

 • شرکت گاز استانهای مختلف (لرستان، خوزستان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، تهران و زنجان و فارس و …)
 • شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی (پروژه های سراجه قم، شوریجه سرخس)
 • شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران(پروژه های پالایشگاه بندرعباس  ، دالان شیراز و …)
 • شرکت نفت فلات قاره ایران (پالایشگاه گازی هنگام قشم)
 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (پروژه کارون و مارون و …)
 • شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران (پروزه های متعلق به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
 • شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران (زاگرس جنوبی، آغار- دالان)
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
 • شرکت بازرگانی گاز ایران
 • شرکت انتقال گاز (خط پنجم انتقال گاز تهران)
 • شرکت ملی حفاری ایران
 • شرکت POGC (فاز 14 پارس جنوبی)