شرکت پتروصدر البرز (PSA) با سابقه ای درخشان در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، توانمندی قابل توجهی در تامین اقلام زیر را دارا می باشد.