دفتر مرکزی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 37، پلاک 16، ساختمان پتروصدر البرز

تلفن: ۷-۸۸۶۵۵۹۶۶ و ۳-۸۸۶۵۶۱۳۱

فکس: ۸۸۶۷۱۳۲۹

ایمیل: info@petrosadr.com

    ارسال ایمیل

    *: فیلد الزامی