پمپ

شرکت پتروصدر البرز (PSA) قابلیت تأمین انواع مختلف پمپ را برای کاربردهای گوناگون از سازندگان خارجی دارد. برخی از آن‌ها در زیر آمده‌اند :