فرم استعلام

    نوع سفارش: کیسینگ و تیوبینگلوله فلزیشیرآلاتاقلام بالک ابزاردقیقاتصالاتمتعلقات – Accessoriesورق و کویلسایر تجهیزات

    پیوستها (تا 10 مگابایت، نوع فایل: zip, rar, 7z, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg)

    *: فیلد الزامی